TÝDEN 34.

18.04.2016 23:00

ČJ

 opakování zájmen a ukončování učiva o číslovkách - skloňování číslovek

—————

Zpět